วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

โปร ติดปังย่าตลอด ลม0 แฮกไม้

ใช้ได้เฉพาะเซิฟ Pangya-Plus เท่านั้น
วิธีใช้ เปิดโปรแกรม เข้าตัวแเกมส์เลย
F1 ตีติดปังย่าตลอด
F2 ลม0
F3 แฮกไม้(ใช้ได้บนกรีน)
DOWNLOAD >>> 

3 ความคิดเห็น: